Zwitserland

De fabriek in Zwitserland is gecertificeerd in overeenstemming met de volgende standaarden. 

ISO-certificering 

Het kwaliteitsbewakingssysteem ISO 9001 dient als middel voor het versterken en voortdurend verbeteren van onze prestaties en verhoogt uiteindelijk de kwaliteit van de door ons geproduceerde en geleverde veiligheidszegels, waarmee we weer een zeer grote klanttevredenheid scheppen. 

Unisto voldoet aan alle eisen van ISO 45001 (Occupational Health and Safety Management System, een wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een Arbo-managementsysteem). Wij beschouwen het nu en in de toekomst als onze plicht om aan alle richtlijnen ten aanzien van gezondheid en veiligheid te voldoen, en daarmee een veilige werkomgeving voor onze werknemers te scheppen en het vertrouwen van onze klanten te winnen. 

Het milieumanagementsysteem volgens  ISO 14001 bevestigt de voortdurende inspanningen die Unisto levert voor het milieu en sluit aan op de strenge kwaliteitsnormen van de onderneming. 

Intern 
Onze medewerkers denken en handelen milieubewust, en dat levert duurzame bedrijfsmethoden en marktdienstverlening op. We minimaliseren alle soorten afval en hergebruiken zo veel mogelijk, zowel in als buiten onze productiefabrieken. 

Extern 
We controleren de naleving door al onze leveranciers en vragen om certificaten voor de eigenschappen van de geleverde materialen.    

Indien daarom wordt gevraagd, kunnen we deze certificaten en informatiebladen ook aan onze klanten ter beschikking stellen.  
Wij introduceerden ons milieumanagementsysteem nadat we onze duurzaamheidsbeleid en –doelen hadden vastgesteld, en daaruit ontwikkelden we ons milieuprogramma. We zetten ons in voor voortdurende verbeteringen door een doorlopende evaluatie van het milieumanagement. 

Dit betekent allemaal dat u, wanneer u veiligheidszegels van Unisto koopt, er zeker van kunt zijn dat rekening is gehouden met alle milieuaspecten. 

ISO-certificering 9001, 14001, ISO 45001 (Zwitserland)

ISO 17712 - Bijlage A

De veiligheidsgerelateerde praktijkmethoden voor producenten van veiligheidszegels definiëren meer dan twee dozijn vereiste punten, waaronder onderhoud van kwaliteitsbewakingssystemen, risicobeoordeling voor de locatie, programma’s voor het zeven jaar lang opslaan van data voor veiligheidszegels, en toegangsbewaking tot productie- en opslaggebieden. Unisto voldoet aan al deze punten. 

Unisto hecht grote waarde aan de voortdurende verbetering van ons kwaliteitsbeheer, milieubescherming en bedrijfsveiligheidssystemen.  

ISO 17712 bijlage A

REACH (1907/2006/EC) 

Het doel van de REACH-verordening (EG 1907/2006) is de bescherming van de gezondheid en het milieu door vroegtijdige en betere identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen.

Volgens de chemische verordening van de EU, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), mogen sinds 2007 binnen Europa alleen chemische stoffen in circulatie worden gebracht die zijn geregistreerd. 

Als “downstreamgebruiker” heeft Unisto geen verplichting om de vaardigde producten te registreren. We zijn volledig REACH-Compliant en werken exclusief met leveranciers van wie de grondstoffen juist zijn geregistreerd.  

De regelgeving werd op 1 juni 2007 van kracht en heeft de volgende primaire doelstellingen:

 1. Mensen en het milieu beter beschermen tegen mogelijke risico's bij de omgang met chemische stoffen. De branche is hierbij verantwoordelijk voor het beoordelen van de risico’s. 
 2. Het mogelijk maken van het vrije verkeer van chemische stoffen binnen de EU. 
 3. Vergroting van concurrentie en innovatie. 
 4. Bevorderen van alternatieve testmethoden voor het evalueren van risico's.

Bovendien voldoen de grondstoffen die gebruikt worden om onze veiligheidszegels te produceren, aan de materialen en stoffen zoals gedefinieerd in de artikelen 33 en 57 van de REACH-verordening (EG) Nr. 1907/2006 (ECHA kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie). Dit betekent dat er geen materialen en stoffen die op deze lijst vermeld staan, gebruikt worden. 

Unisto REACH-bevestiging

ISO 17712- Unisto Novus - High Security zegel

Het certificaat ISO 17712, voor veiligheidszegels en hun toepassing voor vrachtcontainers, vormt de basis van het internationale C-TPAT veiligheidsmanagementsysteem voor de toeleveringsketen van de Amerikaanse douane- en grensbescherming. 

Door de implementatie van ISO 17712 “Containers – Mechanische zegels”  wordt het volgende bereikt: 

 • Een uniforme procedure voor de classificatie van verzegelingen op basis van mechanische weerstand 
 • De garantie en naleving van strenge veiligheids- en kwaliteitsnormen 
 • Garanderen van traceerbaarheid van verkochte verzegelingen

Het Unisto Novus boltzegel werd getest door MIRDC, Taiwan conform ISO 17712 en voldoet volledig aan de strenge veiligheidseisen voor klasse H (high security-zegel). Dit high-security-zegel (H) is een zegel dat is bedoeld om het ongeautoriseerd openen en sluiten zonder achterlaten van bewijs te ontmoedigen. Om high-security-zegels te verwijderen is een betonschaar of slijptol nodig.  

Deze certificaten worden verleend op basis van externe en interne testen die worden uitgevoerd volgens ISO 17712.  

Externe testen

 • Sterktetest 
 • Schuifweerstandtest  
 • Buigsterktetest 
 • Schokbestendigheidstesten 

Huidige Unisto ISO 17712 certificaten: 

Interne testen
Testen voor bewijs van sabotage, clausule 6 

Volgens ISO 17712, clausule 6, worden geschikte sabotagetesten schriftelijk opgesteld, uitgevoerd en worden de testresultaten gedocumenteerd. Het doel van deze manipulatietesten is het garanderen dat het H-zegel niet kan worden geopend en weer gesloten zonder dat er zichtbare sporen van sabotage achterblijven. Als er bewijs van sabotage zichtbaar is, heeft het zegel de test doorstaan. Ons high-security zegel Hi-Genius heeft alle interne en externe testen succesvol doorstaan en heeft daarmee bewezen een hoogwaardig, sabotagebestendig, barrièreveiligheidszegel te zijn.

U vindt ons High Security-certificaat – link naar certificaat volgens ISO 17712, clausule 6 – hier.
Uitgebreidere informatie over ISO 17712 vindt u op: www.iso.org 

Bezoek voor meer informatie over de testlaboratoria Dayton T. Brown in de VS of MIRDC in Taiwan:  www.dtb.com or www.mirdc.org.tw/english/

Bepalingen van de levensmiddelenwetgeving 

Bij een onafhankelijk testinstituut uitgevoerde testen toonden aan dat veel van onze producten en synthetische kleuren voldoen aan de eisen van de EU-verordening 1935/2004 “Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen”, inclusief EU Verordening 10/2011 “Materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen”.

Bekende verzender 

Een bekende verzender is een onderneming die goederen voor eigen naam en rekening verzendt via luchtvracht of luchtpost. Bij verzending houdt deze zich aan de geldende veiligheidsnormen en –voorschriften. 

Certificering als bekende verzender (alleen voor luchtvracht) scheelt tijdrovende en kostbare controles op de luchthaven. Een bekende verzender voert zelf de controles uit en is verantwoordelijk voor de veilige overtocht van het artikel. Daarna kan de vracht met een gecertificeerde vervoerder naar de bevrachter op de luchthaven worden vervoerd en direct in het vliegtuig worden geladen. 

De volgende punten worden gewaarborgd: 

 • Bescherming van luchtvracht tegen ongeautoriseerde toegang 
 • Aanstelling van geverifieerd, speciaal opgeleid personeel 
 • Bewaking en bescherming van vracht tegen toegang en manipulatie 
 • Aan de zending gerelateerde veiligheidsverklaring 
 • Gegarandeerde naleving van veiligheidsbepalingen gedurende de hele transportketen  

Omdat Unisto AG, Horn, Zwitserland een geverifieerde bekende verzender is, besparen onze klanten zowel tijd als bijkomende kosten. 

Aarzel niet met ons contact op te nemen als u meer informatie wenst.

Duitsland

De fabriek in Duitsland is gecertificeerd in overeenstemming met de volgende standaarden. 

ISO-certificering 

Het kwaliteitsbewakingssysteem ISO 9001 dient als middel voor het versterken en voortdurend verbeteren van onze prestaties en verhoogt uiteindelijk de kwaliteit van de door ons geproduceerde en geleverde veiligheidszegels, waarmee we weer een zeer grote klanttevredenheid scheppen. 

ISO certificering 9001 (Duitsland)

ISO 17712- Unisto Hi Genius - High Security zegel

Het certificaat ISO 17712, voor veiligheidszegels en hun toepassing voor vrachtcontainers, vormt de basis van het internationale C-TPAT veiligheidsmanagementsysteem voor de toeleveringsketen van de Amerikaanse douane- en grensbescherming. 

Door de implementatie van ISO 17712 “Containers – Mechanische zegels”  wordt het volgende bereikt: 

 • Een uniforme procedure voor de classificatie van verzegelingen op basis van mechanische weerstand 
 • De garantie en naleving van strenge veiligheids- en kwaliteitsnormen 
 • Garanderen van traceerbaarheid van verkochte verzegelingen

Het Unisto Hi-Genius boltzegel werd getest door MIRDC, Taiwan conform ISO 17712 en voldoet volledig aan de strenge veiligheidseisen voor klasse H (high security-zegel). Dit high-security-zegel (H) is een zegel dat is bedoeld om het ongeautoriseerd openen en sluiten zonder achterlaten van bewijs te ontmoedigen. Om high-security-zegels te verwijderen is een betonschaar of slijptol nodig.  

Deze certificaten worden verleend op basis van externe en interne testen die worden uitgevoerd volgens ISO 17712.  

Externe testen

 • Sterktetest 
 • Schuifweerstandtest  
 • Buigsterktetest 
 • Schokbestendigheidstesten 

Huidige Unisto ISO 17712 certificaten: 

Interne testen
Testen voor bewijs van sabotage, clausule 6 

Volgens ISO 17712, clausule 6, worden geschikte sabotagetesten schriftelijk opgesteld, uitgevoerd en worden de testresultaten gedocumenteerd. Het doel van deze manipulatietesten is het garanderen dat het H-zegel niet kan worden geopend en weer gesloten zonder dat er zichtbare sporen van sabotage achterblijven. Als er bewijs van sabotage zichtbaar is, heeft het zegel de test doorstaan. Ons high-security zegel Hi-Genius heeft alle interne en externe testen succesvol doorstaan en heeft daarmee bewezen een hoogwaardig, sabotagebestendig, barrièreveiligheidszegel te zijn.

Bezoek voor meer informatie over de testlaboratoria Dayton T. Brown in de VS of MIRDC in Taiwan:  www.dtb.com or www.mirdc.org.tw/english/

Aarzel niet met ons contact op te nemen als u meer informatie wenst.

Frankrijk

De fabriek in Frankrijk is gecertificeerd in overeenstemming met de volgende standaarden. 

ISO-certificering 

Het kwaliteitsbewakingssysteem ISO 9001 dient als middel voor het versterken en voortdurend verbeteren van onze prestaties en verhoogt uiteindelijk de kwaliteit van de door ons geproduceerde en geleverde veiligheidszegels, waarmee we weer een zeer grote klanttevredenheid scheppen. 

ISO certificering 9001 

Het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 bevestigt de voortdurende inspanningen die Unisto levert voor het milieu en sluit aan op de strenge kwaliteitsnormen van de onderneming. 

Intern 

Onze medewerkers denken en handelen milieubewust, en dat levert duurzame bedrijfsmethoden en marktdienstverlening op. We minimaliseren alle soorten afval en hergebruiken zo veel mogelijk, zowel in als buiten onze productiefabrieken. 

Extern 
We controleren de naleving door al onze leveranciers en vragen om certificaten voor de eigenschappen van de geleverde materialen.    

Indien daarom wordt gevraagd, kunnen we deze certificaten en informatiebladen ook aan onze klanten ter beschikking stellen.  
Wij introduceerden ons milieumanagementsysteem nadat we onze duurzaamheidsbeleid en –doelen hadden vastgesteld, en daaruit ontwikkelden we ons milieuprogramma. We zetten ons in voor voortdurende verbeteringen door een doorlopende evaluatie van het milieumanagement. 

Dit betekent allemaal dat u, wanneer u veiligheidszegels van Unisto koopt, er zeker van kunt zijn dat rekening is gehouden met alle milieuaspecten. 

ISO certificering 14001 

Aarzel niet met ons contact op te nemen als u meer informatie wenst.

Maleisië

De fabriek in Maleisië is gecertificeerd in overeenstemming met de volgende standaarden. 

ISO-certificering 

Het kwaliteitsbewakingssysteem ISO 9001 dient als middel voor het versterken en voortdurend verbeteren van onze prestaties en verhoogt uiteindelijk de kwaliteit van de door ons geproduceerde en geleverde veiligheidszegels, waarmee we weer een zeer grote klanttevredenheid scheppen. 

Het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 bevestigt de voortdurende inspanningen die Unisto levert voor het milieu en sluit aan op de strenge kwaliteitsnormen van de onderneming. 

Intern 
Onze medewerkers denken en handelen milieubewust, en dat levert duurzame bedrijfsmethoden en marktdienstverlening op. We minimaliseren alle soorten afval en hergebruiken zo veel mogelijk, zowel in als buiten onze productiefabrieken. 

Extern 
We controleren de naleving door al onze leveranciers en vragen om certificaten voor de eigenschappen van de geleverde materialen.    

Indien daarom wordt gevraagd, kunnen we deze certificaten en informatiebladen ook aan onze klanten ter beschikking stellen.  
Wij introduceerden ons milieumanagementsysteem nadat we onze duurzaamheidsbeleid en –doelen hadden vastgesteld, en daaruit ontwikkelden we ons milieuprogramma. We zetten ons in voor voortdurende verbeteringen door een doorlopende evaluatie van het milieumanagement. 

Dit betekent allemaal dat u, wanneer u veiligheidszegels van Unisto koopt, er zeker van kunt zijn dat rekening is gehouden met alle milieuaspecten. 

ISO 17712- Unisto Hi Genius - High Security zegel

Het certificaat ISO 17712, voor veiligheidszegels en hun toepassing voor vrachtcontainers, vormt de basis van het internationale C-TPAT veiligheidsmanagementsysteem voor de toeleveringsketen van de Amerikaanse douane- en grensbescherming. 

Door de implementatie van ISO 17712 “Containers – Mechanische zegels”  wordt het volgende bereikt: 

 • Een uniforme procedure voor de classificatie van verzegelingen op basis van mechanische weerstand 
 • De garantie en naleving van strenge veiligheids- en kwaliteitsnormen 
 • Garanderen van traceerbaarheid van verkochte verzegelingen

Het Unisto Hi-Genius boltzegel werd getest door MIRDC, Taiwan conform ISO 17712 en voldoet volledig aan de strenge veiligheidseisen voor klasse H (high security-zegel). Dit high-security-zegel (H) is een zegel dat is bedoeld om het ongeautoriseerd openen en sluiten zonder achterlaten van bewijs te ontmoedigen. Om high-security-zegels te verwijderen is een betonschaar of slijptol nodig.  

Deze certificaten worden verleend op basis van externe en interne testen die worden uitgevoerd volgens ISO 17712.  

Externe testen

 • Sterktetest 
 • Schuifweerstandtest  
 • Buigsterktetest 
 • Schokbestendigheidstesten 

Huidige Unisto ISO 17712 certificaten: 

Interne testen
Testen voor bewijs van sabotage, clausule 6 

Volgens ISO 17712, clausule 6, worden geschikte sabotagetesten schriftelijk opgesteld, uitgevoerd en worden de testresultaten gedocumenteerd. Het doel van deze manipulatietesten is het garanderen dat het H-zegel niet kan worden geopend en weer gesloten zonder dat er zichtbare sporen van sabotage achterblijven. Als er bewijs van sabotage zichtbaar is, heeft het zegel de test doorstaan. Ons high-security zegel Hi-Genius heeft alle interne en externe testen succesvol doorstaan en heeft daarmee bewezen een hoogwaardig, sabotagebestendig, barrièreveiligheidszegel te zijn.

Bezoek voor meer informatie over de testlaboratoria Dayton T. Brown in de VS of MIRDC in Taiwan:  www.dtb.com or www.mirdc.org.tw/english/

Aarzel niet met ons contact op te nemen als u meer informatie wenst.