Milieuvriendelijke processen rond de productie van Unisto Veiligheidszegels

Duurzaam produceren

Als internationaal actieve fabrikant van veiligheidszegels voelt Unisto zich verantwoordelijk om milieuvriendelijke materialen en productiemethoden toe te passen om de effecten van zijn activiteiten op de wereld te verminderen.

Daarom bevorderen we al vele jaren actief het gebruik van milieuvriendelijke materialen en praktijken in onze hele waardeketen. Het primaire doel van ons milieubewustzijn is het efficiënt gebruik van grondstoffen. Daarmee wil Unisto een bijdrage leveren, geheel in de zin van: Reuse, Reduce, Recycle.

Unisto probeert niet alleen door vermindering van het kunststofgebruik, maar ook door het gebruik van gerecyclede kunststoffen de belasting van het milieu te verkleinen. Door het markeren van de producten met het Unisto green footprint logo is in een oogopslag te zien welke producten door hun eigenschappen of materialen in overeenstemming zijn met onze betrokkenheid met het milieu. Alle gemarkeerde Unisto producten voldoen aan één van de volgende criteria. 

Herbruikbare zegels

Dankzij onze ruimtebesparende oplossingen is het mogelijk ook kleine vaten met een herbruikbaar zegel te beveiligen. Door af te zien van wegwerpzegels, kunnen jaarlijks grote hoeveelheden kunststof worden bespaard. En dus ook minder kunststofafval en CO2.

Zegels van gerecyclede kunststoffen

Als alternatief voor herbruikbare zegels is er de mogelijkheid om zegels van gerecyclede grondstoffen te gebruiken. Met het gebruik van Post Industrial recyclaat-kunststoffen wordt actief bijgedragen aan het verminderen van het gebruik van fossiele grondstoffen. Post Industrial materiaal is kunststof dat wordt gewonnen uit productieafval. Met het gebruik van dit materiaal wordt het ontstane kunststofafval nuttig gebruikt.

Zegels van biobased kunststoffen

Een andere mogelijkheid om het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen te verlagen, is het gebruik van biobased kunststoffen. Bij biobased kunststoffen wordt uit hernieuwbare grondstoffen kunststofgranulaat geproduceerd, dat met de bestaande installaties kan worden verwerkt.

Zegels van weekmakervrije polyamide

Een product dat Unisto bijzonder na aan het hart ligt, is onze weekmakervrije polyamide. Weekmakers, ook bekend als ftalaten, kunnen bij langer contact gezondheidsrisico's opleveren. Daarom hebben wij samen met onze kunststofleverancier een polyamide ontwikkeld, dat zonder  

weekmakers aan al onze eisen voldoet. Daardoor beschermen wij onze werknemers en klanten. Daarmee brengt Unisto als eerste producent van veiligheidszegels een oplossing op de markt zonder weekmakers.

Kartonnen verpakkingen van recyclingmateriaal

Door het gebruik van gerecycled karton voor de productie van onze verpakkingen worden grondstoffen bespaard. Deze kringloop is eindeloos, door het juist afvoeren van de verpakking na het gebruik kunt u actief iets bijdragen aan de Unisto green footprint filosofie.

Duurzaam produceren

Terugwinning van energie

Met de terugwinning van energie van onze fabrieken dekken wij 70% van onze warmtebehoefte. We besparen ongeveer 34.000 liter olie voor verwarming en verlagen daarmee onze CO2-emissie.  

Materiaal gebruikt voor de productie van onze veiligheidszegels 

We gebruiken en verwerken alleen onschadelijke materialen en we hebben de leveranciers schriftelijk laten bevestigen dat ze onschadelijk en niet-toxisch zijn. De certificeringen zijn uiteraard altijd beschikbaar voor onze klanten.  

Productie-afval en recycling 

We minimaliseren alle soorten afval. Indien mogelijk recyclen we het buiten of in het bedrijf. Herbruikbaar afval wordt gerecycled en verder verwerkt. 

Machines en productiemateriaal 

Energiebesparing is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Wij zorgen ervoor dat het energieverbruik tot een minimum beperkt blijft en dat straling voldoet aan de laatste normen.

Certificaten

ISO 14001:2015 Milieumanagementsysteem

ISO 14001 is een internationaal afgesproken norm waarin de eisen aan een milieumanagementsysteem worden beschreven. Vereist is dat een organisatie alle milieuaspecten van de bedrijfsvoering overweegt, zoals luchtverontreiniging, water en riolering, afvalbeheer, bodemverontreiniging, vermindering van en aanpassing aan klimaatverandering, en gebruik en efficiëntie van grondstoffen. Unisto is ISO 14001:2015 gecertificeerd en streeft naar verbetering van processen met betrekking tot het milieu.

  • We denken en handelen op een milieubewuste wijze, resulterend in milieuvriendelijke marktdienste
  • We minimaliseren alle soorten afval en recyclen het indien mogelijk buiten en binnen het bedrijf
  • We moedigen betere milieuprestaties van onze leveranciers aan door het eisen van certificaten voor de eigenschappen van de geleverde materialen

REACH-verordening 

Onze veiligheidszegels worden geproduceerd in overeenstemming met de chemische richtlijn REACH.

REACH (registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) definieert de procedures voor het waarborgen van veilig gebruik en distributie van chemische stoffen en producten die ze bevatten. We bevestigen dat alle grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van onze veiligheidszegels voldoen aan de REACH-verordening en dat geen enkel gebruikt materiaal een zeer zorgwekkende stof is op basis van artikel 33 en 57 van verordening 1907/2006/EG (ECHA Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen).

Unisto's respect voor het milieu

We streven naar het verbeteren van onze producten en processen, waardoor we voortdurend zoeken naar nieuwe oplossingen om het milieu te beschermen met een efficiënte productie.

We zijn trots op onze prestaties en trots dat wij u hoogwaardig geproduceerde veiligheidszegels kunnen leveren, vervaardigd met respect voor het milieu.